Delirium tremens (ayrıca DT denir) alkole fiziksel olarak bağımlı olan bir insanın alkolü aniden bıraktığı zaman (alkol yoksunluğu) meydana gelen rahatsız edici fiziksel ve zihinsel değişimlerdir. Delirium tremens ancak kişi çok uzun zaman aşırı alkol kullanmışsa meydana gelmektedir. Alkol yoksunluğunun belirtileri kişinin alkolü azaltması veya kesmesinden sonraki 4 ila 12 saat içinde ortaya çıkar ve günlerce sürebilir.
Delirium tremensin belirtileri şunları içerebilir:
Titreme Bulantı ve kusma Rahatsızlık, endişe Kalp çarpıntısı Terleme Kafa karışıklığı veya halüsinasyonlar (delirium) Nöbetler

Tedavisi

Alkol Bağımlılığı Tedavisi Disülfiram Pellet vücudumuzdan takılı iken alkol alındığında asetaldehid, vücuda sı-caklığının artması, tansiyon değişikliği, çarpıntı, halsizlik, bulantı ve kusma gibi yan etkilerin açığa çıkmasına neden olan ilaçtır. Hasta yüksek dozda alkol içtiğinde belirtilen etkilerin olacağını, ağır içtiğinde ise ölüm riskinin olduğunu bilir. Uygulama yine cilt altına ufak bir operasyonla takılarak her gün yavaş salınımlı olarak kan'a karışmaktadır. 90 günlük etkisi eden dozu kullanılmaktadır.

Bu kategoriye ait ürün bulunmamaktadır!